CDA: Erfpacht

Bereken uw afkoopsom volgens het CDA-plan voor eerlijke erfpacht.

Wat betekent een Eerlijke Erfpacht voor u?

In juni stemde het college van VVD, D66 en SP in met een nieuwe erfpachtregeling.

De manier waarop uw erfpacht nu wordt berekend deugt niet: Amsterdammers betalen veel te veel. In feite onteigent de gemeente een deel van uw woning. Dat moet stoppen. Het CDA heeft een alternatief erfpachtplan dat wel eerlijk is. Hier kunt u zien wat dat volgens ons betekent. Nadere uitleg en onderbouwing vindt u hier. Steeds meer mensen zien in dat de huidige regeling onredelijk en onhoudbaar is. Na de verkiezingen staat erfpacht onherroepelijk opnieuw op de agenda. Dit is onze inzet.

Wat is er mis met de huidige erfpachtregeling?

De huidige regeling van D66/VVD/SP komt neer op een onteigening van een deel van uw woning. Kern ervan is de zogenaamde 'Buurtstraatquote' (BSQ), een percentage van de WOZ-waarde van woningen waarvan de gemeente zegt: dat is de eigenlijk de waarde van de grond en die is dus van ons. Die waarde kan oplopen tot 49 procent van die WOZ-waarde. De methodiek klopt echter niet. Die gaat namelijk voorbij aan de bestaande situatie: je kunt je huis niet optillen en ergens anders neerzetten: huis en grond zitten aan elkaar vast. Je moet dus rekening houden met het feit dat de grond al in gebruik is en iemand al een bestaand contract heeft. Bovendien is de volledige grondwaarde in veel gevallen al afbetaald. Daarom wil het CDA uitgaan van bestaande contracten.

De huidige regeling klopt dus niet en leidt tot onredelijke en veel te hoge woonlasten. Bovendien is de huidige regeling volkomen onhoudbaar. Na 2019 zullen de kosten in de hele stad nog verder exploderen.

Wat wil het CDA en waarom is dat zo redelijk?

Het CDA wil een eerlijke erfpacht die uitgaat van de bestaande contracten. Verreweg de meeste erfpachtcontracten zijn al eens herzien. De waarde van de grond is dus al vastgesteld. Waarom zou de grondwaarde volgens dure, omstreden, ingewikkelde en ondoorzichtige berekeningen opnieuw moeten worden bepaald en opnieuw in rekening worden gebracht? Dat is niet logisch en niet redelijk. Voor het CDA geldt: als u de grondwaarde al heeft betaald dan hoeft dat niet nog een keer te doen. Afgekocht is afgekocht. Logisch toch?

Daarnaast moet het veel betaalbaarder worden om de erfpacht af te kopen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de waarde van grond onder woningen ongeveer 10 procent bedraagt van de WOZ-waarde. Dat neemt het CDA dan ook als het maximum.

Heeft de gemeente die inkomsten dan nodig? Nee. Als de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen instemt met het CDA-voorstel, gaat de gemeente daar op korte termijn financieel niet op achteruit. De gemeente heeft alleen de komende decennia minder extra inkomsten. Maar Amsterdam kan dat prima aan. Alle andere gemeenten in Nederland lukt het ook om te functioneren zonder erfpacht. De gemeente Amsterdam heeft allerlei andere manieren om inkomsten te genereren: toeristenbelasting, de aandelen Schiphol en van de Haven, de uitkering uit het gemeentefonds, bijvoorbeeld. Om daarbovenop een relatief kleine groep huiseigenaren te vragen om extra te betalen is onredelijk en onnodig.

Wat wordt de jaarlijkse canon volgens de gemeente

Heeft u de rekentool van de Gemeente Amsterdam nog niet ingevuld?
Klik dan hier.

U heeft nog niet alle velden ingevuld.

Berekening van uw afkoopsom

Afgekocht = afgekocht
Wij zijn van mening dat het eerlijker is als u nooit meer iets zou hoeven te betalen, afgekocht is afgekocht is het standpunt van het CDA.
Het enige dat hier in rekening wordt gebracht zijn de notariskosten.

Voordeel CDA Erfpacht:
Eeuwigdurende erfpacht volgens de rekentool van de gemeente: {{ accounting.formatMoney(municipalityOfferInfinite) }}.
Als u op erfpacht woont, dan stemt u NU CDA.

U behoort tot de relatief kleine groep erfpachters voor wie het eerste tijdvak van 75 jaar nog niet is verstreken. In het CDA-plan wordt uw canon nog één keer herzien op basis van de deskundigenpraktijk. Daarvan kunnen wij geen schatting maken. Het CDA hanteert daarbij wel het maximum: de afkoopsom kan nooit meer dan 10 procent van de WOZ-waarde van 2014 (of 2015 als dat lager is) bedragen.

CDA Gemeente Verschil
Canon nu: {{ accounting.formatMoney(currentCanon) }} {{ accounting.formatMoney(currentCanon) }}
Maximale Canon straks (volgens CDA-plan): {{ accounting.formatMoney(results.cdaCanon) }} {{ accounting.formatMoney(municipalityCanon) }} {{ accounting.formatMoney(results.cdaCanonProfit) }}
Afkoop restant huidige tijdvak: {{ accounting.formatMoney(results.cdaOffer) }} {{ accounting.formatMoney(municipalityOffer) }} {{ accounting.formatMoney(results.cdaProfit) }}
U heeft waarschijnlijk de afkoopsom die u moet betalen voor het huidige tijdvak verkeerd ingevoerd. Probeer het nogmaals.
Afkoop nieuwe eeuwigdurende tijdvak: {{ accounting.formatMoney(results.cdaOfferInfinite) }} {{ accounting.formatMoney(municipalityOfferInfinite) }} {{ accounting.formatMoney(results.cdaProfitInfinite) }}
In uw situatie is het aanbod van de gemeente voor het eeuwigdurende tijdvak voordeliger. In het CDA plan blijft dit bedrag van de gemeentelijke aanbieding voor u gelden.
Max. Afkoop totaal: {{ accounting.formatMoney(results.cdaOfferComplete) }} {{ accounting.formatMoney(municipalityOfferComplete) }} {{ accounting.formatMoney(results.cdaProfitComplete) }}
Berekening eeuwigdurende erfpacht CDA:
25 X de canon straks. De grondwaarde zal echter nooit meer dan 10% van de WOZ waarde 2014 (2015) bedragen.
Berekening eeuwigdurende erfpacht CDA:
25 X de huidige canon. De grondwaarde zal echter nooit meer dan 10% van de WOZ waarde 2014 (2015) bedragen.

Dit bedrag is dus een maximum. Het is echter goed mogelijk dat de berekening door deskundigen lager uitvalt. Dit is een ruwe indicatie. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u een toezending van deze berekening?

Dank voor uw aanvraag, wij zullen de berekening zo spoedig mogelijk toezenden.

Wij hebben uw aanvraag niet kunnen verwerken. Probeer het later opnieuw.

Maak een nieuwe berekening